Dokumenty

Dokumenty

 

Dokumenty

 wymagane do spisania umowy

  o pracę w celu nauki zawodu

 

  1. świadectwo ukończenia gimnazjum

  2. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu

  3. zaświdczenie o przyjęciu do szkoły

  4. 1 zdjęcie

  5. podanie do zakładu pracy

  6. życiorys