Gazetka nasze sprawy

 


Gazetka - Nasze Sprawy

 

DO WALNEGO ZGROMADZENIA POZOSTAŁO 25 DNI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gazetka  Rzemiosła Puckiego nr 1  (191) luty 2015


W dzisiejszej gazetce :

Walne Zgromadzenie

Święty Józef z nami

Konkurs BHP

Gratulacje

Zaślubiny Polski z Morzem

 1. BIURO RACHUNKOWE AG-AL w Żelistrzewie ul.Jabłoniowa 1

Walne Zgromadzenie

Zarząd podjął decyzję o  zorganizowaniu Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo Wyborczego na dzień 07 marca 2015 roku o godzinie 09.00 w Domu Rzemiosła Puck, ul. Bogusława 2.

Obecność członków Cechu jest obowiązkowa.

 

Święty Józef z nami

W dniu naszej wigilii cechowej tj. 20.12.2014 r. w obecności rzemieślników, włodarzy, Starosty puckiego i ks. Kanonika – proboszcza fary puckiej, któremu dziękujemy za dokonanie aktu poświęcenia figury Św. Józefa patrona rzemieślników. Święty Józef całe swoje życie spędził jako rękodzielnik i wyrobnik w ciężkiej zarobkowej pracy – rzemieślnik od naprawy narzędzi rolniczych, przedmiotów drewnianych itp. Były to więc prace związane z budownictwem, z robotą w drzewie i w żelazie. Święty Józef wykonywał bardzo ciężkie prace i z nich utrzymywał Najświętszą Rodzinę, praca go uświęciła, gdyż wykonywał ją rzetelnie, wypełniał ją cicho i pokornie jako zleconą sobie od Boga misję na ziemi, był gotów do najwyższych ofiar. Taki był powinien być styl pracy każdego chrześcijańskiego rzemieślnika. Praca ma nas Uświęcać, ma być źródłem gromadzenia zasług dla nieba, podobnie jak  to było w życiu Św. Józefa. Mając tak pokornego, pracowitego i świętego patrona pamiętajmy w codziennych modlitwach do Niego, aby wstawiał się za nami rzemieślnikami, naszymi rodzinami u Boga naszego. Dziękujemy Panu Bogu za dar pomysłu dla Starszego Cechu Zbigniewa Dampc, który jest również fundatorem figury Św. Józefa.

                   Jarosław Bianga

Konkurs BHP

Szanowni Państwo

jak co roku Pomorska Izba Rzemieślnicza MŚP w Gdańsku organizuje konkurs BHP dla pracowników młodocianych. W związku z powyższym prosimy o wytypowanie po jednym z pracowników młodocianych do dnia 09 marca 2015 r. do pierwszego etapu konkursu, który odbędzie się w naszym Cechu.

Serdecznie zapraszamy.

 

Gratulacje

Pragniemy pogratulować nowej Pani Burmistrz Pucka Hannie Pruchniewskiej oraz Panu Staroście Jarosławowi Białk wygranych wyborów. Życzymy wszelkiej pomyślności i sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym. Mamy nadzieję, że współpraca między naszymi organizacjami będzie układała się pomyślnie.

 

 

Zaślubiny Polski z Morzem

W tym roku 10 lutego przypadła 95 rocznica Zaślubin Polski z Morzem, w ramach obchodów w naszym Cechu odbyło się spotkanie Starszyzn Cechowych i zarządu Pomorskiej Izby Rzemieślniczej w Gdańsku. Przybyłe delegacje wraz z pocztami sztandarowymi wzięły udział w mszy świętej w puckiej Farze oraz Porcie. Po zakończeniu oficjalnych obchodów w Domu Rzemiosła odbył się skromny poczęstunek. Serdecznie dziękujemy osobom, które brały udział w spotkaniu.

 

Składki członkowskie

Zwracamy się z prośbą o jak najszybsze uregulowanie składek członkowskich przez zakłady rzemieślnicze zrzeszone w naszym Cechu, które nie dokonują wpłat na bieżąco. Osoby, te w związku z zaległościami nie mają prawa głosu w Walnym Zgromadzeniu. Wpłat można dokonać osobiście w biurze Cechu, bądź wykonać przelew bankowy na konto Cechu.

 1. BIURO RACHUNKOWE AG-AL w Żelistrzewie ul.Jabłoniowa 1

 2. zaprasza do korzystania z usług w zakresie:

 3. - prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, pełnej księgowości oraz ewidencji dla potrzeb ryczałtu i karty podatkowej

 4. - rejestry i deklaracje VAT

 5. - roczne rozliczenia i deklaracje podatku dochodowego

 6. - obsługa w zakresie kadr i płac

 7. - wszelkie dokumenty i deklaracje w zakresie rozliczeń z ZUS

 8. - terminowe przekazywanie wszystkich wymaganych deklaracji do Urzędu Skarbowego i ZUS

 9. Proponuję wykonywanie usług księgowych wraz z możliwością odbioru dokumentów

 10. w korzystnych niskich cenach.

 11. Zapewniam rzetelność i fachowość opartą wieloletnim doświadczeniem zawodowym. KONTAKT:

telefoniczny 696 988 272 mail: sabinabulman@poczta.onet.pl