Ważniejsze wydarzenia

Ważniejsze wydarzenia

Dnia 31 maja o godzinie 9.30 w Powiatowym Cechu Rzemiosł Różnych Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Pucku miało miejsce Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze. W związku z końcem kadencji obecnego zarządu podczas Walnego Zgromadzenia odbyły się wybory do władz Cechu. Aktualny Starszy Cechu Pan Bogdan Klauza po urzędowaniu przez 24 lata i 3 miesiące podjął decyzję o nie kandydowaniu na Starszego Cechu.

W wyniku tajnego głosowania spośród dwóch kandydatów większością głosów zwyciężył Pan Zbigniew Dampc, który od 31 maja 2014 r. jest nowy Starszym Cechu. Serdecznie gratulujemy.